Tử Hào - Giới thiệu Tử Hào

Admin

Administrator
#1
Đặc Điểm: Tử Hào - một lớp nhân vật đặc biệt của Hiệp Khách Giang Hồ. Với sức tấn công vượt trội và khả năng tối đa hóa uy lực võ công giúp gia tăng sức mạnh chiến đấu, Tử Hào được mệnh danh là đại kỳ tài của Tà Phái.

Bảo Bối: Tương tự như Thương Khách, Tử Hào sử dụng vũ khí là thương với tên gọi Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo - một trong Bát Đại Kỳ Bảo sở hữu sức mạnh to lớn.Danh Hiệu: Sau khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn thăng cấp nhân vật, Tử Hào sẽ có được những danh hiệu như sau:Thăng Cấp

Thăng Cấp Chính Tân Thủ Thương Khách Thương Khách Thăng cấp lần 1 Thương Hào Thương Hào Thăng cấp lần 2 Huyền Vũ Thương Quỷ Thương Thăng cấp lần 3 Anh Hùng Thương Diễn Ma Thương Thăng cấp lần 4 Bá Vương Thương Địa Ngục Thương Thăng cấp lần 5 Ngũ Tinh Thần Thương Truy Hồn Quỷ Thương Thăng cấp lần 6 Thăng Thiên 1 Thăng Thiên 1 Thăng cấp lần 7 Thăng Thiên 2 Thăng Thiên 2 Thăng cấp lần 8 Thăng Thiên 3 Thăng Thiên 3 Thăng cấp lần 9 Thăng Thiên 4 Thăng Thiên 4Hình Dáng: Hình dáng nhân vật Tử Hào giữa Chính Phái và Tà Phái, giữa các lần thăng cấp không thay đổi nhiều. Màu đặc trưng là màu đỏ mang khí chất Sát Phạt:

Tử Hào sở hữu Kỹ năng (đặc biệt) chủ động về phạm vi tấn công


Tử Hào sở hữu khí công cơ bản của Thương Khách và khả năng phát huy Ngũ Tinh Giáo 
#2
Đặc Điểm: Tử Hào - một lớp nhân vật đặc biệt của Hiệp Khách Giang Hồ. Với sức tấn công vượt trội và khả năng tối đa hóa uy lực võ công giúp gia tăng sức mạnh chiến đấu, Tử Hào được mệnh danh là đại kỳ tài của Tà Phái.

Bảo Bối: Tương tự như Thương Khách, Tử Hào sử dụng vũ khí là thương với tên gọi Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo - một trong Bát Đại Kỳ Bảo sở hữu sức mạnh to lớn.Danh Hiệu: Sau khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn thăng cấp nhân vật, Tử Hào sẽ có được những danh hiệu như sau:Thăng Cấp

Thăng Cấp Chính Tân Thủ Thương Khách Thương Khách Thăng cấp lần 1 Thương Hào Thương Hào Thăng cấp lần 2 Huyền Vũ Thương Quỷ Thương Thăng cấp lần 3 Anh Hùng Thương Diễn Ma Thương Thăng cấp lần 4 Bá Vương Thương Địa Ngục Thương Thăng cấp lần 5 Ngũ Tinh Thần Thương Truy Hồn Quỷ Thương Thăng cấp lần 6 Thăng Thiên 1 Thăng Thiên 1 Thăng cấp lần 7 Thăng Thiên 2 Thăng Thiên 2 Thăng cấp lần 8 Thăng Thiên 3 Thăng Thiên 3 Thăng cấp lần 9 Thăng Thiên 4 Thăng Thiên 4Hình Dáng: Hình dáng nhân vật Tử Hào giữa Chính Phái và Tà Phái, giữa các lần thăng cấp không thay đổi nhiều. Màu đặc trưng là màu đỏ mang khí chất Sát Phạt:

Tử Hào sở hữu Kỹ năng (đặc biệt) chủ động về phạm vi tấn công


Tử Hào sở hữu khí công cơ bản của Thương Khách và khả năng phát huy Ngũ Tinh GiáoMình có góp ý như sau. Không biết phiên bản này tử hào ra sao chứ sever dzo và đế vương thì đã fix để aoe tử hào dame không bị chia tức dame aoe tương đương dame chính. Vì aoe tử hào bằng khí công nên điều này không có gì là lạ cả. Nếu nó 100% aoe thì có lẽ sẽ ko bị chia. Tử hào tt3 rồi mà tỉ lệ aoe dc có 75% thôi. Admin xem xét để sau này khỏi fix lại. Đây là ý kiến đóng góp cá nhân vì sự tích lũy kn mong mn đừng ném đá.
 
Top