Thảo Luận Chung Chế đồ trong game!!!!

Nins

New member
#1
Mình la newbie, như tựa đề, mh vô chế đồ mà k chế dc, áo quần, con vũ khí thì chưa test. với lại cái nguyên liệu Cường Hóa Ma là cái gì mình kiếm k thấy... tks m.n
 
#2
Mình la newbie, như tựa đề, mh vô chế đồ mà k chế dc, áo quần, con vũ khí thì chưa test. với lại cái nguyên liệu Cường Hóa Ma là cái gì mình kiếm k thấy... tks m.n
Có lẽ cường hóa đồ xịt sẽ ra. Tĩhs cực chế cường hóa xịt
 
Top