Nạp thẻ

#1
Admin cần khắc phục hệ thống nạp thẻ , mỗi lần nap phải chờ duyệt cả tiếng cũng chưa thấy duyệt nữa.
 
Top